Služby na kľúč - už 20 rokov

separator knihy

Náš kráľovský produkt sa stane Vašim rodinným pokladom. Kráľovský produkt (odborne nazývaný vývod) je súhrnom predkov každého jedinca. Zahŕňa rodičov, prarodičov po mužských aj ženských líniách, ktorých rozvetvenie prehľadne usporiada do podoby stromu.

Kontaktujte nás

Rodokmeň online - krok za krok

separator klávesnica

Využite našu aplikáciu, v ktorej si zvládne vytvoriť rodokmeň každý. Stačí jednoduchá registrácia a môžete začať s vytváraním vášho rodokmeňu. V aplikácii si môžete zvoliť predkov, ktorých pre vás dohľadáme.

Vstúpiť

Čo robíme

separator

FAMILY HISTORY, s.r.o. je súkromná genealogická spoločnosť, ktorá sa zaoberá profesionálnym zostavovaním rodokmeňov. V našom tíme pracujú odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Každý rodokmeň je pre nás výzvou, ktorú sa vždy snažíme napĺňať profesionálne, diskrétne a s maximálnym nasadením. Precíznosť a skúsenosť sú základnými kameňmi našej práce. Nami zostavené rodokmene vďaka tomu nesú punc vysokej kvality a luxusu a nemajú na slovenskom trhu konkurenciu.

Referencie

separator
Gemma
Gemma
Comex
WebHouse
WebHouse
Natur Farm

Dovoľujem si vysloviť poďakovanie váženým pracovníkom genealogickej spoločnosti FamilyHistory zo Šale, osobitne pánovi Radovanovi Untermajerovi. Počas takmer desaťmesačnej bádateľskej práce po mojich predkoch (po otcovi – „po meči“ i matke – „po praslici“) sa prejavil ako seriózny a mimoriadne ústretový partner. Výsledok jeho profesionálneho prístupu v podobe knihy v koženej väzbe a najmä veľkoplošného obrazu rodokmeňa - stromu života, bude natrvalo dôstojne pripomínať nepominuteľnosť môjho rodu a života.

Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Výsledky bádania však prekonali moje očakávania. Musím sa priznať, že som ani netušil, čo všetko sa môže človek o svojich predkoch dozvedieť. Najmä precíznosť, s akou pán Untermajer prinášal stále nové a nové poznatky o mojej rodine, ma naozaj ohromila.

Ing. Kamil Bernáth

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.

Listujem si v knihách o mojich predkoch a premýšľam akí asi boli a ako žili vo svojej dobe. Jeden obraz, dve knižky a tisíce príbehov. Vedomosť o tom, kto boli moji predkovia a odkiaľ pochádzali má pre mňa hodnotu, ktorá sa nedá vyčísliť.

Norbert Račko

Construction Procurement ManagerHB REAVIS

Vďaka profesionálnemu, precíznemu a zároveň veľmi ľudskému prístupu pána Untermajera sa moja spolupráca so spoločnosťou Family History stala malou bádateľskou výpravou do minulosti. Rodokmeň visiaci na stene mojej obývačky je dôkazom, že to bola výprava viac ako úspešná.

Bc. Janka Tynkovan

TIDLY GROUP

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Obrátil som sa na profesionálov, ktorí mi na základe faktov zhotovili rodokmeň (siaha až do 17. storočia). Týmto sa vytvorila ďalšia životná hodnota, hodnota poznania svojho rodu, ktorú popri bežných hodnotách môžem odovzdať ďalším generáciám.

Ing. Andrej Kostka

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Prvé písomné informácie o mojich predkoch, úradne overené miestnym Jura to notário loci pochádzajú zo 6. mája1796. Dokument v určitej oblasti, konkrétne v obnovovaní kríža v stanovenej časti chotára rodnej obce zaväzuje aj ďalšie generácie rodu. Toto ma tak zaujalo, že som vyhľadal odborníkov z oblasti genealógie, ktorí prenikli v archívnych dokumentoch do ďalekej minulosti. Vďaka nim poznám svojich predkov od r. 1705 a predkov manželky od r. 1688.

RNDr. Jozef Kollár, Dr.h.c.

naše rodokmene

separator

Kráľovský produkt

Náš kráľovský produkt sa stane Vašim rodinným pokladom. Kráľovský produkt (odborne nazývaný vývod) je súhrnom predkov každého jedinca. Zahŕňa rodičov, prarodičov po mužských aj ženských líniách, ktorých rozvetvenie prehľadne usporiada do podoby stromu.

Rodokmeň tohto typu obsahuje:

 • podrobné skúmanie narodenia, sobášov a úmrtí Vašich predkov tak hlboko do minulosti, ako to umožňujú zachované obecné matriky (cca do roku 1700)
 • prehľad povolaní Vašich predkov a príčiny ich úmrtí (v prípade, ak boli uvedené v matrikách)

Vyhľadaní predkovia sú roztriedení a zaznamenaní v knihe a grafoch tak, aby ste mali jednoduchý prehľad o celom Vašom rode. Finálnou podobou kráľovského produktu sú knihy v koženej väzbe, odborné grafy a nástenný obraz rodostromu.

Rozrod – výskum mužskej vetvy, alebo rodokmeň po meči

v tomto prípade sa skúma len mužská časť rodu. Rodokmeň tohto typu obsahuje:

 • samotný výskum
 • genealogickú tabuľku
 • genealogickú správu
 • fotokópie matričných strán na ktorých sú zápisy Vašich predkov (dôkazový materiál)
 • viazanie do knižnej podoby v pravej koži a nástenný obraz

Iné produkty

Jednoduchšie formy rodokmeňa (odborne nazývané rozrod) sú ideálnym riešením pre tých, ktorých nezaujíma celý rod, ale iba niektoré jeho vetvy. Ide o genealogické tabuľky uvádzajúce všetkých potomkov určitej osoby - rodičovského páru. V niektorých prípadoch sa tento typ rodokmeňa zostavuje iba v mužskej línii, bez potomstva vydatých dcér. Slová Rodokmeň a Rozrod vyjadrujú aj súbor šľachtických rodov, ktoré majú spoločného predka alebo sa k nemu hlásia.

Naše služby

separator
 • kompletné odborné genealogické výskumy (zostavovanie rodokmeňov)
 • príprava genealogických správ (súčasť rodokmeňa)
 • tvorba a grafické spracovanie rodokmeňov (grafické spracovanie podľa požiadavky klienta)
 • úpravy existujúcich rodokmeňov
 • sprostredkovanie zostavenia osobného erbu
 • sprostredkovania zostavenia osobného erbu na základe faktov – v prípade šľachtického rodu
 • vyhľadávanie a kontaktovanie žijúcich príbuzných
 • dokazovanie príbuzenstva v prípadoch dedenia majetku (aj zo zahraničia)
mám záujem o rodokmeň

Genealógia, jediná cesta k vlastnej minulosti, skúma vývoj rodov a vzťahy medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje biologické, historické, sociologické a právne dôsledky týchto vzťahov. Pri genealogickom putovaní postupujeme od známeho k neznámemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu. Rodopisné bádanie vychádza vždy od jedinca a skúma jeho rodinné vzťahy k predkom či k jeho potomkom.

Oživte zabudnutú česť svojho predka

Pre tých klientov, ktorí sa medzi svojimi predkami môžu pýšiť príslušníkmi šľachty, ponúkame možnosť rekonštrukcie historických rodových listín, predovšetkým armálesov (listiny, ktorými panovník povýšil predka do šľachtického stavu) s ručne maľovaným rodovým erbom. Snúbilo sa v nich umenie maliara i pisára a to platí aj pre naše rekonštrukcie. Na tieto rekonštrukcie používame výlučne pôvodný materiál - pergamen (špeciálne upravená zvieracia koža), ktorý v celej Európe po stáročia slúžil našim predkom na zapisovanie najdôležitejších dokumentov.

armales

Erby

separator
Polakovic-erb
Medzihradsky-erb
Langer-erb
arrow
arrow

Zostavenie osobného erbu

Oddávna jedinečný rodinný a rodový symbol, ktorý mal vystihovať ducha rodiny, jej hodnoty a jeho nositeľov. Ponúkame Vám jeho vyhotovenie, ktoré podľa stanovených kritérií bude presne, jedinečne a nezameniteľne vystihovať práve Vás ako prvého nositeľa, Vašich predkov a odovzdať odkaz ďalším generáciám.

Nadviažte na pamiatku svojich predkov a odovzdajte ju i svojim potomkom.

Pre tých klientov, ktorým sa v minulosti nedostalo cti mať a používať rodinný symbol, ponúkame možnosť vytvorenia si vlastného erbu podľa zadaných kritérií. Môžu sa týkať profesijného zamerania, povahových vlastností, rodinných tradícií, lokalít, ... čohokoľvek, čo vystihuje Vás a Váš rod. Aj v tomto prípade dodržiavame dávno zavedené pravidlá.

Napísali o nás

separator
Gemma
Gemma
Daniel Farkas
WebHouse
WebHouse
WebHouse

Ozvite sa nám

separator

Ozvite sa nám ešte dnes a nechajte si vypracovať svoj vlastný rodokmeň. Využite tento formulár, alebo nám zavolajte na 0911 705 354.

Vyhľadaní predkovia sú roztriedení a zaznamenaní v knihe a grafoch tak, aby ste mali jednoduchý prehľad o celom Vašom rode. Finálnou podobou kráľovského produktu sú knihy v koženej väzbe, odborné grafy a nástenný obraz rodostromu.

family history
warning

Musíte zadať meno

warning

Musíte zadať priezvisko

warning

Musíte zadať email

warning

Nesprávny formát

warning

Musíte napísať žiadosť